EN_01148803_0119
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO:WOJTEK LASKI/EAST NEWS Michail Gorbaczow - radziecki polityk, prezydent ZSRR.
Archiwum Wojtka Łaskiego
2014-10-15
Wojtek Laski/East News
Wojtek Laski
Wojtek Laski
wl_gorbi_kreml_001
0,45MB
14cm x 15cm przy 300dpi
EAST, GORBACZOW, LASKI, MICHAIL, NEWS, POLITYK, PREZYDENT, RADZIECKI, WOJTEK, ZSRR, Горбачев, Михаил,