EN_00907002_0437

EN_00907002_0437
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
INTERNET+100%
09.1999 Mariusz Czajka fot.Agata J. Dyka/REPORTER ludzie, portret, sylwetka
1999-09-01
AGATA DYKA/REPORTER
AGATA DYKA/REPORTER
Dyka/REPORTER
201003045
0,78MB
25cm x 17cm przy 300dpi
09, 1999, AGATA, CZAJKA, DYKA, LUDZIE, MARIUSZ, PORTRET, REPORTER, SYLWETKA,