EN_00906994_9964

EN_00906994_9964
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Aleksandra Jakubowska fot.Michal Kulakowski/REPORTER
2003-10-16
MICHAL KULAKOWSKI/REPORTER
MICHAL KULAKOWSKI/REPORTER
kulakowski/REPORTER
161003041
1,36MB
17cm x 25cm przy 300dpi
ALEKSANDRA, JAKUBOWSKA, KULAKOWSKI, MICHAL, REPORTER,