EN_00906965_3787

EN_00906965_3787
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
11.07.2003 Warszawa Rada Krajowa Sld n/z Bronislaw Cieslak fot.Jacek Dominski/REPORTER
2003-07-01
JACEK DOMINSKI/REPORTER
JACEK DOMINSKI/REPORTER
Dominski/REPORTER
110703261
0,61MB
14cm x 21cm przy 300dpi
07, 11, 2003, BRONISLAW, CIESLAK, DOMINSKI, JACEK, KOMORKA, KOMORKOWY, KRAJOWA, PORTRET, RADA, REPORTER, SLD, TELEFON, WARSZAWA,