EN_01137538_0931

EN_01137538_0931
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO:WOJTEK LASKI/EAST NEWS 08.06.1991 Borys Jelcyn , kampania wyborcza.
1991-06-08
Wojtek Laski/East News
Wojtek Laski
WOJTEK LASKI
wl_204772_100
1,15MB
20cm x 30cm przy 300dpi
06, 08, 1991, BORYS, BREAD, CAMPAIGNE, CHLEB, EAST, JELCYN, KAMPANIA, LASKI, NEWS, SALT, SOL, WOJTEK, WYBORCZA, YELTSIN,