EN_00906633_5143

EN_00906633_5143
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
1999 Pekaesy w Polsce. Zajezdnia . fot. Andrzej Iwanczuk/Reporter
1999-03-04
ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER
ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER
Iwanczuk/Reporter
006599-ai
0,67MB
20cm x 15cm przy 300dpi
1999, ANDRZEJ, AUTOBUSY, BIEDA, IWANCZUK, NEDZA, PEKAESY, PKS, PKSY, POLSCE, REPORTER, SAMOCHODY, SPOLECZENSTWO, WIES, ZAJEZDNIA,