EN_01132893_0003

EN_01132893_0003
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
2014-03-31
East News
Mondadori Press
Brusaferri
GRC 5_14 p180-181 BRUSAFERRI
0,04MB
4cm x 2cm przy 300dpi
BIBELOTY, BRUSAFERRI, COMPOSITION, KOMPOZYCJA, KWIAT, PLANT, ROSLINA, STOLIK, TABLE, TRUMPERY, VASE, WAZON,