EN_01131233_0001
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
-ALLCOUNTRY
Tom Jones takes his wife a medical buidling in Beverly Hills, CA. Pictured: Tom Jones
Tom Jones z żoną
2014-05-28
Splash News/EAST NEWS
SPLASH NEWS
Splash News
SPL769524_001
1,11MB
20cm x 23cm przy 300dpi
A, BEVERLY, BUIDLING, HILLS, HIS, IN, JONES, MEDICAL, NEWS, TAKES, TOM, WIFE,