EN_00905217_0079

EN_00905217_0079
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: JERZY STALEGA / EASTNEWS TEATR KAMIENICA WARSZAWA 14/02/2010 PREMIERA SZTUKI TESTAMENT CNOTLIWEGO ROZPUSTNIKA AUTOR ANATOLIJ KRYM REZYSER EMILIAN KAMINSKI N/Z SEWERYN KRAJEWSKI KRYSTYNA KOLODZIEJCZYK SEWERYN KRAJEWSKI KRYSTYNA KOLODZIEJCZYK
2010-02-14
Jerzy STALEGA/East News
Jerzy STALEGA
JERZY STALEGA
S_0251
0,94MB
25cm x 16cm przy 300dpi
02, 14, 2010, ANATOLIJ, AUTOR, CAPTION, CNOTLIWEGO, EASTNEWS, EMILIAN, JERZY, KAMIENICA, KAMINSKI, KOLODZIEJCZY, KOLODZIEJCZYK, KRAJEWSKI, KRYM, KRYMWARSZAWA, KRYSTYNA, LOCAL, POLAND, POLSKA, PREMIERA, REZYSER, ROZPUSTNIKA, SEWERYN, STALEGA, SZTUKI, TEATR, TESTAMENT, WARSZAWA,