EN_00316629_0028

EN_00316629_0028
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: SIPA PRESS/EAST NEWS Isabelle Adjani arrives at the Globes of Cristal Awards for Art and Culture at the Lido Cabaret in Paris, FRANCE - 08/02/2010./1002090854
SUB-CELEBRITY
2010-02-08
SIPA PRESS/EAST NEWS
SIPA
NIVIERE/SIPA
SIPA.00593412000037
3,2MB
27cm x 36cm przy 300dpi
02, 08, 2010, ADJANI, AND, ARRIVES, ART, AT, AWARDS, CABARET, CRISTAL, CULTURE, FOR, FRANCE, GLOBES, IN, ISABELLE, LIDO, NIVIERE, OF, PARIS, PRESS, THE,