EN_00316584_0099
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: REX FEATURES/EAST NEWS Mandatory Credit: Photo by Albanpix Ltd / Rex Features ( 1108654l ) Queen Elizabeth II Queen Elizabeth II at Kings Lynn Train station, Norfolk, Britain - 08 Feb 2010 Queen Elizabeth II arrives at Kings Lynn Train station on her way back to London at the end of her winter break on the Sandringham Estate in Norfolk
SUB-CELEBRITY
2010-02-08
REX FEATURES/EAST NEWS
Rex Features
Albanpix Ltd / Rex Features
Rex_QUEEN_1108654L
0,96MB
23cm x 28cm przy 300dpi
08, 2010, ALBANPIX, ARRIVES, AT, BACK, BREAK, BRITAIN, BY, ELIZABETH, END, ESTATE, FEATURES, HER, II, IN, KINGS, LONDON, LTD, LYNN, NORFOLK, OF, ON, PERSONALITY, QUEEN, SANDRINGHAM, STATION, THE, TO, TRAIN, WAY, WINTER,