EN_01110595_7967

EN_01110595_7967
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
CENA MINIMALNA 150 PLN!!!
1993 Marek Kondrat , aktor Fot. Leszek Fidusiewicz/REPORTER
reporter7_baza
2014-03-10
LESZEK FIDUSIEWICZ/REPORTER
LESZEK FIDUSIEWICZ/REPORTER
Leszek Fidusiewicz/REPORTER
120314107
1,22MB
23cm x 30cm przy 300dpi
1993, AKTOR, ARCHIWALNE, FIDUSIEWICZ, KONDRAT, LESZEK, MAREK, REPORTER,