EN_01073299_0003
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
**MUST CREDIT SOLARPIX.COM OR DOUBLE FEE WILL BE CHARGED****UNDER NO CIRCUMSTANCES IS THIS IMAGE TO BE REPRODUCED FOR ANY ONLINE EDITION WITHOUT PRIOR PERMISSION**
**ALL ROUND PICTURES FROM SOLARPIX.COM**.**UK NEWSPAPER PUBLICATION PERMITTED ONLY AFTER 7 DAYS FROM THIS CAPTION DATE**.**NO PUBLICATION IN AUSTRALIA, BELGIUM, FRANCE, GERMANY, ITALY, SCANDINAVIA AND USA**.Caption: The Queen, aged 86, leaves the King Edward VII hospital in London this afternoon after recovering from gastroenteritis..This pic: Queen Elizabeth II.JOB REF: 15996 SFE DATE: 4/3/2013.**MUST CREDIT SOLARPIX.COM OR DOUBLE FEE WILL BE CHARGED**.**MUST AGREE FEE BEFORE ONLINE USAGE**.**CALL US ON: +34 952 811 768 or LOW RATE FROM UK 0844 617 7637**
Królowa Elżbieta II opuszcza szpital
2013-03-04
SOLARPIX.COM/EAST NEWS
Solar Photo
Jeff Moore
spx_queen_hospital_15996_002
1,66MB
23cm x 38cm przy 300dpi
0844, 2013, 3, 34, 4, 617, 7, 7637, 768, 811, 86, 952, AFTER, AFTERNOON, AGED, AGREE, ALL, AND, AUSTRALIA, BE, BEFORE, BELGIUM, BLACK, BOW, BRITISH, BROACH, CALL, CAPTION, CHARGED, COAT, DATE, DAYS, DOUBLE, EARRINGS, EDWARD, ELIZABETH, FEE, FRANCE, FROM, GASTROENTERITIS, GERMANY, GLOVES, GREY, HAIR, HANDBAG, HOSPITAL, II, IN, ITALY, JEFF, JOB, KING, LEATHER, LEAVES, LONDON, LOW, MONARCH, MOORE, MUST, NECKLACE, NEWSPAPER, NO, NURSE, ON, ONLINE, ONLY, OR, PEARL, PERMITTED, PICTURES, PUBLICATION, QUEEN, RATE, RECOVERING, RED, ROUND, ROYAL, SCANDINAVIA, SCARF, SFE, SILK, SOLARPIX, THE, THIS, UK, US, USA, USAGE, VII, WILL, WINDSOR, WOOL,