EN_01061060_0008
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
26.11.2012 Lodz Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytetu Lodzkiego Wyklad Rektorski ??? Jak uleczyc Europe? ??? wygloszony przez prof. Jerzego Buzka N/z Jerzy Buzek Fot. Lukasz Szelag/REPORTER
Jerzy Buzek na Uniwersytecie Łódzkim
2012-11-26
LUKASZ SZELAG/REPORTER
LUKASZ SZELAG/REPORTER
Szelag/REPORTER
261112146
1,71MB
33cm x 22cm przy 300dpi
11, 2012, 26, ADMINISTRACJI, BUZEK, BUZKA, EU, EUROPE, EUROPEJSJA, EUROPEJSKI, I, JAK, JERZEGO, JERZY, LODZ, LODZKI, LODZKIE, LODZKIEGO, LUKASZ, PARLAMENT, POLITYK, POLITYKA, PRAWA, PROF, PRZEWODNICZACY, PRZEZ, REKTORSKI, REPORTER, SZELAG, ULECZYC, UNIA, UNIWERSYTET, UNIWERSYTETU, WYDZIAL, WYGLOSZONY, WYKLAD, Z,