EN_90046490_0001
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: EAST NEWS / REX FEATURES TEDDY BEAR 1996; SURGICAL INSTRUMENTS TOY
Stock pictures
2009-12-21
EAST NEWS
Rex Features
GREG WILLIAMS
MIS_ZABAWKA_001
0,77MB
14cm x 19cm przy 300dpi
1996, BEAR, CHIRURGICZNE, FEATURES, GREG, ILUSTRACYJNE, INSTRUMENTS, MASKOTKA, MIS, NARZEDZIA, PLUSZOWY, SKALPELE, SURGICAL, TEDDY, TOY, WILLIAMS, ZABAWKA,