EN_01043051_0136

EN_01043051_0136
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Opening Ceremony of the London 2012 Olympic Games at the Olympic Stadium in London, ENGLAND-26/07/12. /NIVIERE_148.NIV/1207280418
2012-07-28
NIVIERE/CHAMUSSY/SIPA/EAST NEWS
SIPA
NIVIERE/CHAMUSSY/SIPA
SIPA.00641348000001
5,58MB
36cm x 24cm przy 300dpi
07, 12, 148, 2012, AT, CEREMONY, CHAMUSSY, GAMES, IN, LONDON, NIV, NIVIERE, OF, OLYMPIC, OPENING, STADIUM, THE,