EN_00041288_0003
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: EAST NEWS/SIPA PRESS FRA: SIMONE SIGNORET & YVES MONTAND LORS D'UNE VISITE A MOSCOU 00124622
SZTUKA "LES PETITS RENARDS"
1962-11-30
EAST NEWS
SIPA
DALMAS/SIPA
SIGNORET_SIMONE_003
0,23MB
8cm x 12cm przy 300dpi
A, AKTOR, AKTORKA, CAPTION, DALMAS, FRA, LOCAL, LORS, MONTAND, MOSCOU, PRESS, PRZYJECIE, RETRO, SIGNORET, SIMONE, UNE, VISITE, YVES,