EN_90027868_0003

EN_90027868_0003
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: EAST NEWS/I.T. KACZYNSCY BRODNICA - WIEZA ZAMKU KRZYZACKIEGO Brodnica swA? nazwA? wywodzi od przeprawy - brodu przez DrwA?ce, gdzie krzy??owa??y siA? szlaki komunikacyjne miA?dzy ZiemiA? Che??mi?"skA?, Mazowszem i terytorium Prus. Korzystne po??o??enie sprawi??o, i?? przez stulecia miasto by??o wa??nym o??rodkiem handlowym, po??redniczy??o w handlu miA?dzy krajami Europy Zachodniej i Wschodniej. Pierwsza historyczna wzmianka o Brodnicy pochodzi z 1262 r. i m??wi o zniszczeniu krzy??ackiego grodu przez JaA?wing??w. Nastepna z 1298 r. wspomina o naje??dzie Litwin??w. Historycy przypuszczajA?, i?? w tym??e roku Brodnica otrzyma??a prawa miejskie
Stock pictures
2009-12-17
KACZYNSCY Izabela i Tomasz/East News
KACZYNSCY Izabela i Tomasz
I.T. KACZYNSCY
POLSKA_BRODNICA_003
1,02MB
16cm x 24cm przy 300dpi
1262, 1298, ACKIEGO, ARCHITECTURE, ARCHITEKTURA, BRODNICA, BRODNICY, BRODU, BYZ, CASTLE, CE, CHEZ, DRWN, DZIE, DZY, ENIE, EUROPA, EUROPY, GDZIE, GRODU, HANDLOWYM, HANDLU, HISTORYCY, HISTORYCZNA, IZ, JAN, KACZYNSCY, KOMUNIKACYJNE, KORZYSTNE, KRAJAMI, KRZYZ, KRZYZACKI, KRZYZACKIEGO, LITWINC, MAZOWSZEM, MC, MIASTO, MIEJSKIE, MIN, MIZCSKN, MONUMENT, MONUMENTS, NAJEZ, NASTEPNA, NAZWN, NYM, OD, OTRZYMAZ, OWAZ, OZ, PIERWSZA, POCHODZI, POLAND, POLSKA, POZ, PRAWA, PRUS, PRZEPRAWY, PRZEZ, PRZYPUSZCZAJN, REDNICZYZ, RODKIEM, ROKU, SIN, SPRAWIZ, STULECIA, SWN, SZLAKI, TERYTORIUM, TYMZ, WAZ, WI, WIEZA, WINGC, WSCHODNIEJ, WSPOMINA, WYWODZI, WZMIANKA, Z, ZABYTEK, ZABYTKI, ZACHODNIEJ, ZAMEK, ZAMKU, ZIEMIN, ZNISZCZENIU,