EN_90128348_0143

EN_90128348_0143
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
EDITORIAL USE ONLY
PHOTO: EAST NEWS/MONDADORI MALOWANE JAJKA
Stock pictures
2009-12-14
EAST NEWS
Mondadori Press
CV 4_07 p52 MALLI
0,91MB
14cm x 19cm przy 300dpi
ADORNMENT, CASA, COLORFUL, CV407, DECORATION, DEKORACJA, EGG, EGGS, FLOWERS, INDOOR, JAJKA, JAJKO, KOLOROWE, KWIATY, LYZKA, LYZKI, MALOWANE, MONDADORI, PION, SPOON, SPOONS, VERTICAL, VIVA, WEWNATRZ, ZDOBIENIE,