EN_90128348_0140

EN_90128348_0140
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
EDITORIAL USE ONLY
PHOTO: EAST NEWS/MONDADORI ZDOBIENIE SZKLANKI
Stock pictures
2009-12-14
EAST NEWS
Mondadori Press
CV 4_07 p469e MALLI
1,06MB
18cm x 27cm przy 300dpi
ADORNMENT, CASA, CV407, DECORATION, DEKORACJA, GLASS, INDOOR, MONDADORI, OZDOBNY, PAINTBRUSH, PAPIER, PAPIEROWE, PEDZEL, PINK, PION, RIBBON, ROZOWY, SZKLANKA, SZKLANKI, VERTICAL, VIVA, WEWNATRZ, WSTAZKI, ZDOBIENIE,