EN_90128348_0136
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
EDITORIAL USE ONLY
PHOTO: EAST NEWS/MONDADORI KWIATY W WAZONIE
Stock pictures
2009-12-14
EAST NEWS
Mondadori Press
CV 4_07 p469a MALLI
0,8MB
18cm x 27cm przy 300dpi
ADORNMENT, CASA, CV407, DECORATION, DEKORACJA, FLOWER, FLOWERPOT, FLOWERPOTS, FLOWERS, INDOOR, KWIAT, KWIATY, MONDADORI, PINK, PION, ROZOWY, VERTICAL, VIVA, WAZON, WAZONIE, WAZONY, WEWNATRZ, ZDOBIENIE,