EN_01007691_0021

EN_01007691_0021
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: MICHAL WARGIN / EAST NEWS 2012.03.12 WARSZAWA OTWARCIE BISTRO WARSZAWA N/Z: TOMASZ STOCKINGER
2012-03-12
Michal WARGIN/East News
Michal WARGIN
MICHAL WARGIN
and_bist_120312_038
3,16MB
21cm x 32cm przy 300dpi
03, 12, 2012, BISTRO, EAST, GASTRONOMIA, GOCIE, LOKAL, MICHAL, NEWS, OTWARCIE, POLSKA, PUB, STOCKINGER, TOMASZ, WARGIN, WARSZAWA, Z,