EN_01004377_0028
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: EAST NEWS/ MONDADORI casa mia tutto e double-face
Dom o dwóch twarzach - Casa Facile 8/2011
2012-02-21
EAST NEWS
Mondadori Press
Eller
CF 8_11 p33a Eller
0,06MB
6cm x 4cm przy 300dpi
CASA, CF811, DOUBLE-FACE, E, EAST, ELLER, FACILE, MIA, MONDADORI, NEWS, TUTTO,