EN_00990808_0083
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Paris, , France
LeDesk_0030688.jpg / Philippe Gras / Le Desk - France / Paris - 1979 - Yves Montand - YVES MONTAND ; Live in concert ; Paris, France ; 1979 ;
jazz - retro
2011-11-16
Le Pictorium
Philippe Gras / Le Desk
LeDesk_0030688
3,57MB
51cm x 31cm przy 300dpi
1979, 24X36, ACTORS, AND, ARGENTIC, BLACK, CHANT, CONCERT, DANCER, DESK, FRANCE, GRAS, HORIZONTAL, IN, INSIDE, JPG, LEDESK, LIVE, MASCULINE, MONTAND, MUSIC, MUSICAL, NIGHT, ONE-MAN, PARIS, PHILIPPE, SHOW, SING, SINGER, TO, VIEW, WHITE, YVES,