EN_00987968_0025

EN_00987968_0025
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: VIPHOTO/EAST NEWS WARSZAWA 28.10.2011 PREMIERA SPEKTAKLU PT. AAA ZATRUDNIMY CLOWNA W OCH-TEATRZE N/Z: MARIUSZ CZAJKA KATARZYNA KALICINSKA
2011-10-28
VIPHOTO/East News
VIPHOTO
VIPHOTO
VIP_AAA301011_90
1,74MB
36cm x 24cm przy 300dpi
10, 2011, 28, AAA, CLOWNA, CZAJKA, EAST, KALICINCKS, KALICINCKSA, KALICINSKA, KATARZYNA, MARIUSZ, NEWS, OCH, OCH-TEATR, OCH-TEATRZE, PREMIERA, PT, SPEKTAKL, SPEKTAKLU, TEATR, W, WARSZAWA, Z, ZATRUDNIMY,