EN_00253328_0007
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Mandatory Credit: Photo by ARALDO DI CROLLALANZA / Rex Features ( 24773e ) JIM MORRISON JIM MORRISON OF THE DOORS
JIM MORRISON
1968-06-15
EAST NEWS
Rex Features
ARALDO DI CROLLALANZA / Rex Features
rex_24773e
0,27MB
13cm x 19cm przy 300dpi
ALONE, ARALDO, BARE, BY, CHEST, CROLLALANZA, DI, DOORS, FEATURES, JIM, MORRISON, MUSIC, OF, PERSONALITY, STAR, THE,