EN_00205875_0019
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
For usage credit please use;
CHANGELING, Angelina Jolie, 2008,
Kadry z filmu Changeling
2009-01-19
East News
Anthony Michael Rivetti
MCDCHAN_EC347_H
0,65MB
15cm x 23cm przy 300dpi
2008, ANGELINA, ANTHONY, BY, CHANGELING, CLINT, CLOCHE, CLOTHING, EASTWOOD, FILMS, HAT, JOLIE, MICHAEL, MOVIES, PERIOD, PORTRAITS, RIVETTI,