EN_00976077_0808
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
( 630299c ) Queen Elizabeth II, Zara Phillips and Mike Tindall Reception to honour the country's top achievers at Buckingham Palace, London, Britain - 19 Dec 2006
do uzupełnienia - 16.08.2011
2006-12-19
Rex Features/EAST NEWS
Rex Features
Rex Features
rexfeatures_630299c
0,6MB
17cm x 14cm przy 300dpi
19, 2006, ACHIEVERS, AND, AT, BOYFRIEND, BRITAIN, BRITISH, BUCKINGHAM, BY, COUNTRY, ELIZABETH, FEATURES, GIRLFRIEND, HONOUR, II, LONDON, MALE, MIKE, OTHERS, PALACE, PERSONALITY, PHILLIPS, PLAYER, QUEEN, RECEPTION, ROYALTY, RUGBY, SPORTSPERSON, STAR, THE, TINDALL, TO, TOP, WITH, ZARA,