EN_00973286_0004

EN_00973286_0004
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Amy Winehouse attends court to face assault charges at Westminster Magistrates Court on July 23, 2009 in London, England.
2009-07-23
HUSSEIN SAMIR/SIPA/EAST NEWS
SIPA
HUSSEIN SAMIR/SIPA
SIPA.00582922000008
0,58MB
21cm x 24cm przy 300dpi
2009, 23, AMY, ASSAULT, AT, CHARGES, COURT, DE, ENGLAND, EXTERIEUR, FACE, GB, HUSSEIN, IN, JULY, JUSTICE, LIEU, LONDON, LONDRES, MAGISTRATES, MORALE, ON, PALAIS, PERSONNE, PHOTOGRAPHE, RUE, SAMIR, SEUL, SORTIE, SUJET, TO, TRIBUNAL, WESTMINSTER, WINEHOUSE,