Tony zboża wysypane w Kotomierzu
 • 30,00 EUR

  Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

 • 40,00 EUR

  Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu prowadzonych w ramach działalności niekomercyjnej. Licencja na 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

 • 75,00 EUR

  Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu prowadzonych w ramach działalności komercyjnej. Licencja na 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

 • 90,00 EUR

  Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
This aerial view taken on February 25, 2024 shows piles of corn believed to have been exported from Ukraine lying on the ground next to train cars in the village of Kotomierz, Kuyavian-Pomeranian region, Poland on February 25, 2024. Eight wagons of a freight train containing corn, coming from Ukraine according to Kyiv, were opened and their contents dumped on a railway track in Poland on February 25, 2024, the Ukrainian government and Polish police announced. (Photo by Mateusz SLODKOWSKI / AFP)
Tony zboża wysypane w Kotomierzu
2024-02-25
MATEUSZ SLODKOWSKI/AFP/East News
AFP
MATEUSZ SLODKOWSKI
AFP_34K76Z6
4,66MB
42cm x 28cm przy 300dpi
2024, 25, A, ACCORDING, AERIAL, AFP, AGRICULTURE, AND, ANNOUNCED, BEEN, BELIEVED, BY, CARS, COMING, CONFLICT, CONTAINING, CONTENTS, CORN, DUMPED, EIGHT, EXPORTED, FEBRUARY, FREIGHT, FROM, GOVERNMENT, GROUND, HAVE, HORIZONTAL, ILLUSTRATION, IN, kotomierz, KUYAVIAN-POMERANIAN, KYIV, LYING, MATEUSZ, NEXT, OF, ON, OPENED, PHOTO, PILES, POLAND, POLICE, POLISH, RAILWAY, REGION, SHOWS, SLODKOWSKI, TAKEN, THE, THEIR, THIS, TO, TRACK, TRAIN, UKRAINE, UKRAINIAN, VIEW, VILLAGE, WAGONS, WAR, WERE,