EN_00158174_0080

EN_00158174_0080
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
For usage credit please use; Courtesy Everett Collection
FAYE DUNAWAY, portrait c. 1960s
2003-07-03
Courtesy Everett Collection / EvEAST NEWS
East News
PBDFADU_EC012_H
0,82MB
17cm x 22cm przy 300dpi
ALLIGATOR, BAG, BLAZER, DUNAWAY, FASHION, FAYE, FLOPPY, FULL-LENGTH, HAT, JACKET, MINIDRESS, PORTRAIT, PORTRAITS, PURSE,