Platforma dla dzieci nad ulicami Kinszasy - AFP
 • 30,00 EUR

  Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

 • 40,00 EUR

  Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu prowadzonych w ramach działalności niekomercyjnej. Licencja na 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

 • 75,00 EUR

  Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu prowadzonych w ramach działalności komercyjnej. Licencja na 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

 • 90,00 EUR

  Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Children ride tricycles made out of scrap metal above the ground on a makeshift platform called Kola’s Space in the popular Ndjili neighborhood in Kinshasa on December 15, 2023. The platform was built by a scrap metal collector know as Mister Kola for children to have a place to play above the dirty and congested streets of Ndjili. (Photo by JOHN WESSELS / AFP)
Platforma dla dzieci nad ulicami Kinszasy - AFP
2023-12-15
JOHN WESSELS/AFP/East News
AFP
JOHN WESSELS
AFP_347X7FC
3,52MB
34cm x 23cm przy 300dpi
15, 2023, A, ABOVE, AFP, AND, AS, BUILT, BY, CALLED, CHILDREN, COLLECTOR, CONGESTED, CONGO, DECEMBER, DIRTY, DR, ENVIRONMENT, FOR, GROUND, HAVE, HORIZONTAL, IN, JOHN, KINSHASA, KNOW, KOLA, MADE, MAKESHIFT, METAL, MISTER, NDJILI, NEIGHBORHOOD, OF, ON, OUT, PHOTO, PLACE, PLATFORM, PLAY, POPULAR, RIDE, S, SCRAP, SPACE, STREETS, THE, TO, TRICYCLES, URBAN-PLANNING, WAS, WASTE, WESSELS,