Udany start rakiety Starship SpaceX
 • 30,00 EUR

  Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

 • 40,00 EUR

  Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu prowadzonych w ramach działalności niekomercyjnej. Licencja na 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

 • 75,00 EUR

  Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu prowadzonych w ramach działalności komercyjnej. Licencja na 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

 • 90,00 EUR

  Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
A plume forms as SpaceX's Starship separates from it's booster during a test flight from Starbase in Boca Chica, Texas, Saturday, Nov. 18, 2023. (AP Photo/Eric Gay)
Udany start rakiety Starship SpaceX
2023-11-18
Eric Gay/Associated Press/East News
Associated Press
Eric Gay
23322522214903
1,37MB
26cm x 18cm przy 300dpi
18, 2023, A, AP, AS, BOCA, BOOSTER, CHICA, DURING, ERIC, FLIGHT, FORMS, FROM, GAY, IN, IT, NOV, PHOTO, PLUME, S, SATURDAY, SEPARATES, SPACEX, STARBASE, STARSHIP, STF, TEST, TEXAS, USA,