EN_00152378_0101

EN_00152378_0101
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Caroline de Hannovre (Caroline de Monaco) and Ernest-Auguste de Hanovre at John Neumeier Gala. Baden Baden, GERMANY-06/10/07 Ref : 00550296.009 00550296
2007-10-06
SIPAEAST NEWS
East News
SAUTIER PHILIPPE/SIPA
552307.101
0,7MB
20cm x 21cm przy 300dpi
009, 07, 10, A, ACCOMPAG, ALLEMAGNE, AND, AT, BADEN, CAPTION, CAROLINE, DE, ERNEST-AUGUSTE, ERNST, FAM, FAMILLE, FONCTION, GALA, HANNOVRE, HANOVRE, IMAGE, JOHN, LOCAL, MONACO, NEUMEIER, NUMERISEE, PERSONNALITE, PHILIPPE, PHOTOGRA, PRINCE, PROPOS, ROYALE, SAUTIER,