Wielkanocna tradycja w Yorkshire
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Christians erect a 30-foot high cross ahead of Easter on the top of Otley Chevin in Yorkshire. The Chevin cross, first installed in 1968, has now become a well-known Easter symbol and is erected two weeks before Easter and removed two weeks after. The cross is made from wood salvaged after the Manchester bombing on 15th June 1996. Picture date: Saturday March 25, 2023.
Wielkanocna tradycja w Yorkshire
2023-03-25
Danny Lawson/Press Association/East News
Press Association
Danny Lawson
71510735
1,56MB
25cm x 17cm przy 300dpi
15TH, 1968, 1996, 2023, 25, 30-FOOT, A, AFTER, AHEAD, AND, BECOME, BEFORE, BOMBING, CHEVIN, CHRISTIANS, CROSS, DANNY, DATE, EASTER, ERECT, ERECTED, FIRST, FROM, HAS, HIGH, IN, INSTALLED, IS, JUNE, LAWSON, MADE, MANCHESTER, MARCH, NOW, OF, ON, OTLEY, pa2023, PICTURE, RAISING, RELIGION, REMOVED, SALVAGED, SATURDAY, SYMBOL, THE, TOP, TWO, UK, WEEKS, WELL-KNOWN, WOOD, YORKSHIRE,