EN_01558283_0806

EN_01558283_0806
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
NO COMMERCIAL USE
Taylor Swift, center, performs during the opener of her Eras tour on Friday, March 17, 2023, at State Farm Stadium in Glendale, Ariz. (AP Photo/Ashley Landis)
2023-03-18
Ashley Landis/Associated Press/East News
Associated Press
Ashley Landis
23077148381185
4,32MB
43cm x 29cm przy 300dpi
17, 2023, AP, ARIZ, ASHLEY, AT, CENTER, DURING, ERAS, FARM, FRIDAY, GLENDALE, HER, IN, LANDIS, MARCH, OF, ON, OPENER, PERFORMS, PHOTO, STADIUM, STATE, STF, SWIFT, TAYLOR, THE, TOUR, USA,