EN_01557820_0087
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: VIPHOTO/EAST NEWS WARSZAWA 16.03.2023 PREMIERA SPEKTAKLU PT. OKNO NA PARLAMENT W OCH-TEATRZE N/Z: EWA TELEGA ZOFIA DOMALIK
Okno na Parlament w Och-Teatrze
2023-03-16
VIPHOTO/East News
VIPHOTO
VIPHOTO
VIP_OCHTEART7_160323_11
3,1MB
24cm x 36cm przy 300dpi
03, 16, 2023, DOMALIK, EAST, EWA, I, N, NA, NEWS, OCH-TEATRZE, OKNO, PARLAMENT, PHOTO, POLAND, TELEGA, VIPHOTO, W, WARSZAWA, Z, ZOFIA,