Bios Gardens Jan 2023
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Pot marigold flower (Calendula officinalis) on black background
Bios Gardens Jan 2023
2023-01-23
Claude Thouvenin/Bios Photo/East News
Bios Photo
Claude Thouvenin
2487422
1,44MB
36cm x 24cm przy 300dpi
AGRONOMY, AMBIANCE, ANATOMY, ANGIOSPERMAE, ARCHAEPLASTIDA, ASTERACEAE, ASTERALES, AUGUST, BACKGROUND, BACKGROUNDS, BLACK, BOTANY, CALENDULA, CAPITULUM, CHLOROBIONTA, CLAUDE, COLOUR, COMPOSITAE, CUT, CYCLE, DICOTYLEDON, DICOTYLEDONEAE, DYE-PLANT, DYE-PLANTS, EDIBLE, EMBRYOPHYTA, EUKARYOTA, FLORA, FLOWER, FLOWERING, FLOWERS, GROWING, HERB, HERBACEOUS, HERBS, HONEY, INDIVIDUAL, INFLORESCENCE, LONG-LASTING, LONG-LIVED, MARIGOLD, MARIGOLDS, MEDICINAL, MELLIFEROUS, MORPHOLOGY, MULTIANNUAL, NATURAL, NOBODY, OFFICINAL, OFFICINALIS, ON, ORANGE, ORANGES, ORDER, ORGANISM, OUT, PARTICULARITY, PERENNIAL, PERENNIALS, PHANEROGAMAE, PLANT, PLANTS, PORTRAIT, PORTRAITS, POT, RESOURCES, SEASON, SEASONS, SHOT, SILHOETTABLE, SP, SPECIES, SPERMATOPHYTA, SPERMATOPHYTE, SPICES, SUMMER, SUNFLOWERS, TEMPERATE, THERAPEUTIC, THOUVENIN, TINCTORIAL, TRACHEOPHYTA, TYPE, USE, WITH,