EN_01551999_0313
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Croatian foreign minister Gordan Grilc Radman (L) and Polish foreign minister Zbigniew Rau (R) arrive for an EU foreign ministers meeting in Brussels on January 23, 2023. (Photo by John THYS / AFP)
Minister Rau na spotkaniu ministrów w Brukseli
2023-01-23
JOHN THYS/AFP/East News
AFP
JOHN THYS
AFP_337M9H3
2,68MB
38cm x 27cm przy 300dpi
2023, 23, AFP, AN, AND, ARRIVE, BELGIUM, BRUSSELS, BY, CROATIAN, EU, FOR, FOREIGN, GORDAN, GRILC, HORIZONTAL, IN, JANUARY, JOHN, L, MEETING, MINISTER, MINISTERS, ON, PHOTO, POLISH, R, RADMAN, RAU, THYS, ZBIGNIEW,