EN_01546715_0012
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
This photo cannot be distributed in the Russian Federation.
VILNIANSK, UKRAINE - NOVEMBER 23, 2022 - Rescuers of the State Emergency Service catch a break as they remove the rubble at the maternity ward of the Vilniansk Multidisciplinary Hospital destroyed in a missile attack of Russian troops that claimed the life of a two-day-old infant, Vilnyansk, Zaporizhzhia Region, southeastern Ukraine.
Zbombardowany szpital w Wilnianśku
2022-11-23
Ukrinform/East News
Ukrinform
Dmytro Smolienko
Z62_5053
8,22MB
47cm x 32cm przy 300dpi
2022, 23, A, AS, AT, ATTACK, BREAK, CATCH, CLAIMED, CONFLICT, CRIME, DEBRIS, DESTROYED, DESTRUCTION, DMYTRO, DSNS, EMERGENCY, HEALTHCARE, HOSPITAL, IN, INFANT, INVASION, LIFE, MATERNITY, MISSILE, MULTIDISCIPLINARY, NOVEMBER, OF, REGION, REMOVE, RESCUER, RESCUERS, REST, RUBBLE, RUSSIA-UKRAINE, RUSSIAN, SERVICE, SHELLING, SMOLIENKO, SOUTHEASTERN, STATE, THAT, THE, THEY, TROOPS, TWO-DAY-OLD, UKRAINE, vilniansk, vilnyansk, WAR, WARD, ZAPORIZHZHIA,