EN_01546583_0658

EN_01546583_0658
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
imago is entitled to issue a simple usage license at the time of provision. Personality and trademark rights as well as copyright laws regarding art-works shown must be observed. Commercial use at your own risk.
Aziz Behich of Australia talks during Australia press conference, PK, Pressekonferenz at the Main Media Centre, Doha on 25 November 2022. PUBLICATIONxNOTxINxUK Copyright: xPeterxDovganx 34790016
2022-11-25
IMAGO/Peter Dovgan/Imago Sport and News/East News
Imago Sport and News
IMAGO/Peter Dovgan
imago_sp_1125_17030005_1019713385
2,32MB
46cm x 30cm przy 300dpi
2022, 25, AT, AUSTRALIA, AZIZ, BALL, BEHICH, CENTRE, CONFERENCE, COPYRIGHT, CUP, DOHA, DOVGAN, DURING, FIFA, FU, FUSSBALL, IMAGO, MAIN, MEDIA, NOVEMBER, OF, ON, PETER, PK, PREMIUMD, PRESS, PRESSEKONFERENZ, PUBLICATIONXNOTXINXUK, QATAR, QUER, soceroos, SPORT, TALKS, THE, WELTMEISTERSCHAFT, WM, WORLD, X0X, XPETERXDOVGANX,