EN_01546358_3681

EN_01546358_3681
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Protesters hold posters with the names of Ukrainian cities damaged during the fighting and words reading "No war, Putin is a liar" as they a rally against Russian intervention in Ukraine during the Collective Security Council of the Collective Security Treaty Organisation (CSTO) in Yerevan, Armenia, Wednesday, Nov. 23, 2022. (Melik Baghdasaryan, Photolure via AP)
2022-11-23
Melik Baghdasaryan/Associated Press/East News
Associated Press
Melik Baghdasaryan
22327538015433
3,62MB
38cm x 25cm przy 300dpi
2022, 23, A, AGAINST, AND, AP, ARM, ARMENIA, AS, BAGHDASARYAN, CITIES, COLLECTIVE, COUNCIL, CSTO, DAMAGED, DURING, FIGHTING, HOLD, IN, INTERVENTION, IS, LIAR, MELIK, NAMES, NO, NOV, OF, ORGANISATION, PHOTOLURE, POSTERS, PROTESTERS, PUTIN, RALLY, READING, RUSSIAN, SECURITY, SUB, THE, THEY, TREATY, UKRAINE, UKRAINIAN, VIA, WAR, WEDNESDAY, WITH, WORDS, YEREVAN,