EN_01546401_0227
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Fot. Piotr Molecki/East News, Warszawa, 23.10.2022. Pogrzeb Jerzego Polomskiego. Uroczystosci na Cmentarzu Powazkowskim. N/z: Ewa Kuklinska
Pogrzeb Jerzego Połomskiego
2022-11-23
Piotr Molecki/East News
Piotr Molecki
Piotr Molecki
PIMO_POLOMSKI_52
3,94MB
42cm x 30cm przy 300dpi
10, 2022, 23, CEREMONIA, CMENTARZ, CMENTARZU, EAST, EWA, FOT, JERZEGO, JERZY, KUKLINSKA, MOLECKI, N, NA, NEWS, PIOTR, POGRZEB, POGRZEBOWA, POLOMSKI, POLOMSKIEGO, POLSKA, POWAZKI, POWAZKOWSKI, POWAZKOWSKIM, STARE, UROCZYSTOSCI, WARSZAWA, Z,