EN_01546414_0002
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Spanish Queen Letizia during inauguration of 20 anniversary of Red Local de Oficinas Técnicas Laborales (OTL) in Barcelona on Wednesday, 23 November 2022
Królowa Letizia w burgundowym komplecie
2022-11-23
GTRES/G3 Online/East News
G3 Online
GTRES
U522802_006
5,6MB
21cm x 31cm przy 300dpi
20, 2022, 23, ACTOS, ANNIVERSARY, BARCELONA, CNICAS, DE, DURING, FAMILIAS, GTRES, IN, INAUGURATION, LABORALES, LETIZIA, LOCAL, NOVEMBER, OF, OFICIALES, OFICINAS, ON, OTL, QUEEN, REALES, RED, SPANISH, T, WEDNESDAY,