EN_01546358_0600
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Israeli police inspect the scene of an explosion at a bus stop in Jerusalem, Wednesday, Nov. 23, 2022. Two blasts have gone off near bus stops in Jerusalem, killing one person and injuring a dozen of people, in what Israeli police said were suspected attacks by Palestinians. (AP Photo/Mahmoud Illean)
Eksplozja na przystanku w Jerozolimie
2022-11-23
Mahmoud Illean/Associated Press/East News
Associated Press
Mahmoud Illean
22327299435227
5,3MB
42cm x 28cm przy 300dpi
2022, 23, A, AN, AND, AP, APTOPIX, AT, ATTACKS, BLASTS, BUS, BY, DOZEN, EXPLOSION, GONE, HAVE, ILLEAN, IN, INJURING, INSPECT, ISR, ISRAELI, JERUSALEM, KILLING, MAHMOUD, NEAR, NOV, OF, OFF, ONE, PALESTINIANS, PEOPLE, PERSON, PHOTO, POLICE, SAID, SCENE, STF, STOP, STOPS, SUSPECTED, THE, TWO, WEDNESDAY, WERE, WHAT,