EN_01546358_0496
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
ISRAEL OUT
Israeli police inspect the scene of an explosion at a bus stop in Jerusalem, Wednesday, Nov. 23, 2022. Two blasts went off near bus stops in Jerusalem on Wednesday, injuring several people in what police said were suspected attacks by Palestinians. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
Eksplozja na przystanku w Jerozolimie
2022-11-23
Ohad Zwigenberg/Associated Press/East News
Associated Press
Ohad Zwigenberg
22327241500575
1,09MB
18cm x 12cm przy 300dpi
2022, 23, A, AN, AP, APTOPIX, AT, ATTACKS, BLASTS, BUS, BY, EXPLOSION, IN, INJURING, INSPECT, ISR, ISRAELI, JERUSALEM, NEAR, NOV, OF, OFF, OHAD, ON, PALESTINIANS, PEOPLE, PHOTO, POLICE, SAID, SCENE, SEVERAL, STOP, STOPS, STR, SUSPECTED, THE, TWO, WEDNESDAY, WENT, WERE, WHAT, ZWIGENBERG,