EN_01543588_0004
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: ALBIN MARCINIAK / EAST NEWS 27.10.2022 Ciechocinek, uzdrowisko w wojewodztwie kujawsko-pomorskim n/z osrodek wypoczynkowy MSWiA ORION
Polskie miasta AlMa
2022-10-27
Albin Marciniak/East News
Albin Marciniak
Albin Marciniak
Ciechocinek, uzdrowisko, (67)
10,73MB
51cm x 34cm przy 300dpi
10, 11, 2022, 27, ALBIN, CIECHOCINEK, CIECHOCINKA, CIECHOCINKU, EAST, JESIEN, KUJAWSKO-POMORSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIM, LECZNICZE, MARCINIAK, MIASTECZKO, MIASTO, MIEJSKI, MSWIA, N, NEWS, ORION, OSRODEK, PHOTO, PO, POLAND, POLSCE, POLSKA, POLSKI, SANATORIUM, SANATORYJNE, SEZON, UZDROWISKO, UZDROWISKOWE, VISIT, W, WOJEWODZTWIE, WYPOCZYNKOWE, WYPOCZYNKOWY, Z,