Konwencja partii Inicjatywa Polska
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Internet +100%
Fot. Wojciech Olkusnik/East News, Warszawa, 22.10.2022. Konwencja partii Inicjatywa Polska, kierowanej przez Barbare Nowacka, pod hasłem "Opiekuncza Polska". N/z: Riad Haidar
Konwencja partii Inicjatywa Polska
2022-10-22
Wojciech Olkusnik/East News
Wojciech Olkusnik
Wojciech Olkusnik
20221022_WOJT7211
4,76MB
41cm x 31cm przy 300dpi
10, 2022, 22, BARBARE, DZIALACZE, EAST, FOT, HAIDAR, HASLEM, INICJATYWA, KIEROWANEJ, KONWENCJA, KONWENT, N, NEWS, NOWACKA, OLKUSNIK, OPIEKUNCZA, PARTIA, PARTII, PARTYJNY, POD, POLITYK, POLITYKA, POLSKA, PRZEZ, RIAD, SPOTKANIE, WARSZAWA, WOJCIECH, Z, ZJAZD,