EN_01539443_0022
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
22.09.2022 Tatry, Granaty fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER
Tatry w zimowej szacie
2022-09-22
ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER
ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER
Andrzej Iwanczuk/REPORTER
20220922-L1000920
4,76MB
32cm x 21cm przy 300dpi
09, 2022, 22, ANDRZEJ, FOT, GORACH, GORY, GRANATY, ILUSTRACJA, ILUSTRACYJNE, IWANCZUK, OSNIEZONE, PODHALE, PODHALU, PODROZE, POLSCE, POLSKA, REPORTER, SNIEG, TATRACH, TATRY, TURPOD, TURYSTYKA, WIDOK, ZASNIEZONE,