EN_01539184_2453
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Riot police detain a demonstrator during a protest against mobilization in Moscow, Russia, Wednesday, Sept. 21, 2022. Russian President Vladimir Putin has ordered a partial mobilization of reservists in Russia, effective immediately. He risks a deeply unpopular step that follows humiliating setbacks for his troops nearly seven months after invading Ukraine. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)
Protesty antywojenne i aresztowania w Rosji
2022-09-21
Alexander Zemlianichenko/Associated Press/East News
Associated Press
Alexander Zemlianichenko
22264659269240
6,17MB
42cm x 28cm przy 300dpi
2022, 21, A, AFTER, AGAINST, ALEXANDER, AP, DEEPLY, DEMONSTRATOR, DETAIN, DURING, EFFECTIVE, FOLLOWS, FOR, HAS, HE, HIS, HUMILIATING, IMMEDIATELY, IN, INVADING, MOBILIZATION, MONTHS, MOSCOW, NEARLY, OF, ORDERED, PARTIAL, PHOTO, POLICE, PRESIDENT, PROTEST, PUTIN, RESERVISTS, RIOT, RISKS, RUS, RUSSIA, RUSSIAN, SEPT, SETBACKS, SEVEN, STEP, THAT, TROOPS, UKRAINE, UNPOPULAR, VLADIMIR, WEDNESDAY, ZEMLIANICHENKO,